Mutaties in SWI/SNF-chromatine-ombouwcomplexgen ARID1B veroorzaken Coffin-Sirissyndroom

Origineel onderzoeksartikel door G.W. Santen et al. (2012).

Lees de samenvatting hier.

Het ARID1B-gen speelt een belangrijke rol in de vroege ontwikkeling van de hersenen en in reguliere cellulaire processen. Er zijn schadelijke veranderingen gevonden bij kinderen met het Coffin-Siris syndroom (CSS) en bij kinderen met een onderontwikkeld corpus callosum (deel van de hersenen dat de twee hersenhelften verbindt) en autisme. Meestal hebben kinderen met CSS veranderingen in beide kopieën van hun ARID1B gen. In de beschreven gevallen bleek slechts één van de twee kopieën van ARID1B een verandering te hebben. In dit onderzoek werden 2000 kinderen met een verstandelijke beperking gescreend op genetische veranderingen die hun verstandelijke beperking zouden kunnen verklaren – en er werden drie kinderen gevonden met deleties, of ontbrekende stukjes, in één kopie van het ARID1B-gen. Deze deleties veroorzaakten problemen met de genfunctie en hadden daarom waarschijnlijk invloed op de ontwikkeling van de hersenen.

Bij alle drie de kinderen was de deletie niet geërfd van één van beide ouders (de novo). Ze hadden kenmerken zoals kinderen met CSS; er werden echter verschillende verschillen opgemerkt. Alle drie de kinderen hadden een bepaalde mate van verstandelijke beperking, maar vertoonden niet de typische handafwijkingen die geassocieerd worden met CSS bij kinderen met veranderingen in beide kopieën van ARID1B.