GENE GUIDE

PHF21A-gerelateerd syndroom

Deze gids is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. Raadpleeg uw arts over uw genetische resultaten en gezondheidszorgkeuzes. De informatie in deze handleiding was actueel op het moment dat deze in 2024 werd geschreven. Maar door nieuw onderzoek kan nieuwe informatie aan het licht komen. Mogelijk vindt u het nuttig om deze gids te delen met vrienden en familieleden, of met artsen en leraren van de persoon die PHF21A-gerelateerd syndroom heeft.
a doctor sees a patient


PHF21A-gerelateerd syndroom
wordt ook wel intellectuele ontwikkelingsstoornis met gedragsafwijkingen en craniofaciale dysmorfie met of zonder toevallen. Voor deze webpagina gebruiken we de naam
PHF21A-gerelateerd syndroom
om het brede scala aan varianten te omvatten die zijn waargenomen bij de mensen die zijn geïdentificeerd.

Wat is het PHF21A-gerelateerd syndroom?

PHF21Agerelateerd syndroom treedt op wanneer er veranderingen zijn in het PHF21A-gen. Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat het gen niet werkt zoals het zou moeten.

Bij sommige mensen ontbreekt een groot stuk DNA dat het PHF21A-gen bevat. Dit wordt Potocki-Shaffer-syndroom of 11p11.2-gerelateerd syndroom, omdat het ontbrekende segment op een deel van chromosoom 11 ligt. Andere mensen hebben een kleine verandering in het PHF21A-gen zelf. Mensen met deze verschillende syndromen hebben symptomen die elkaar overlappen.

Sleutelrol

Het PHF21A-gen helpt bij het aansturen van andere genen en is belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen.

Symptomen

Omdat PHF21A belangrijk is voor de hersenactiviteit, hebben veel mensen met het PHF21A-gerelateerd syndroom:

 • Ontwikkelingsachterstand
 • Intellectuele beperking
 • Autisme
 • Aanvallen
 • Hersenveranderingen gezien op magnetische resonantiebeeldvorming (MRI)
 • Toegenomen gewicht, lengte, hoofdomtrek
 • Angst
 • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit of ADHD

Wat veroorzaakt het PHF21A-gerelateerd syndroom?

Het PHF21A-gerelateerd syndroom is een genetische aandoening, wat betekent dat het wordt veroorzaakt door varianten in genen. Onze genen bevatten de instructies, of code, die onze cellen vertellen hoe ze moeten groeien, ontwikkelen en werken. Elk kind krijgt twee exemplaren van de PHF21A gen: één kopie van de eicel van de moeder en één kopie van het sperma van de vader. In de meeste gevallen geven ouders exacte kopieën van het gen door aan hun kind. Maar het proces om een eicel of zaadcel te maken is niet perfect. Een verandering in de genetische code kan leiden tot fysieke problemen, ontwikkelingsproblemen of beide.

Soms ontstaat er een spontane variant in het sperma, de eicel of na de bevruchting. Wanneer een gloednieuwe genetische variant in de genetische code optreedt, wordt dit een ‘de novo’ genetische variant genoemd. Het kind is meestal de eerste in de familie die de genetische variant heeft.

De novo varianten kunnen in elk gen voorkomen. We hebben allemaal een aantal de novo varianten, waarvan de meeste geen invloed hebben op onze gezondheid. Maar omdat PHF21A een sleutelrol speelt in de ontwikkeling, kunnen de novo varianten in dit gen een belangrijk effect hebben.

Onderzoek toont aan dat PHF21A-gerelateerd syndroom vaak het gevolg is van een de novo variant in PHF21A. Veel ouders die hun genen hebben laten testen, hebben geen PHF21A genetische variant gevonden bij hun kind dat het syndroom heeft. In sommige gevallen is PHF21A-gerelateerd Het syndroom ontstaat doordat de genetische variant van een ouder is doorgegeven.

Autosomaal dominante aandoeningen

Het PHF21A-gerelateerd syndroom is een autosomaal dominante genetische aandoening. Dit betekent dat wanneer iemand de ene schadelijke variant in PHF21A zullen ze waarschijnlijk symptomen hebben van PHF21A-gerelateerde syndroom. Voor iemand met een autosomaal dominant genetisch syndroom is er elke keer dat hij een kind krijgt een 50 procent kans dat ze dezelfde genetische variant doorgeven en een 50 procent kans dat ze dezelfde genetische variant niet doorgeven.

Kind met genetische verandering in PHF21A-gerelateerd syndroomgen

Genetische verandering treedt op in eicel of zaadcel na bevruchting
Kind met de novo genetische verandering in autismegen

Waarom heeft mijn kind een verandering in het PHF21A-gerelateerd syndroomgen?

Geen enkele ouder veroorzaakt het PHF21A-gerelateerde syndroom van hun kind. We weten dit omdat geen enkele ouder controle heeft over de genveranderingen die ze wel of niet doorgeven aan hun kinderen. Houd er rekening mee dat niets wat een ouder doet voor of tijdens de zwangerschap dit veroorzaakt. De genverandering vindt vanzelf plaats en kan niet worden voorzien of gestopt.

Wat is de kans dat andere familieleden van toekomstige kinderen het PHF21A-gerelateerd syndroom hebben?

Elk gezin is anders. Een geneticus of genetisch consulent kan je advies geven over de kans dat dit in jouw familie weer gebeurt.

Het risico om nog een kind te krijgen dat PHF21A-gerelateerd syndroom is afhankelijk van de genen van beide biologische ouders.

 • Als geen van beide biologische ouders dezelfde genetische variant heeft die bij hun kind is gevonden, is de kans op nog een kind met het syndroom gemiddeld 1 procent. Deze kans van 1 procent is hoger dan de kans van de algemene bevolking. Het verhoogde risico is te wijten aan de zeer onwaarschijnlijke kans dat meer eicellen van de moeder of zaadcellen van de vader dezelfde genetische variant dragen.
 • Als één biologische ouder dezelfde genetische variant heeft die bij hun kind is gevonden, is de kans op nog een kind met het syndroom 50 procent.

Voor een symptoomvrije broer of zus van iemand die het PHF21A-gerelateerd syndroom is het risico van de broer of zus op het krijgen van een kind met PHF21A-gerelateerd syndroom hangt af van de genen van de broer of zus en de genen van hun ouders.

 • Als geen van beide ouders dezelfde genetische variant heeft die het PHF21A-gerelateerd syndroom heeft, heeft de symptoomvrije broer of zus een bijna 0 procent kans om een kind te krijgen dat het PHF21A-gerelateerd syndroom erft.
 • Als één biologische ouder dezelfde genetische variant heeft die het PHF21A-gerelateerd syndroom heeft, heeft de symptoomvrije broer of zus een 50 procent kans om ook dezelfde genetische variant te hebben. Als de symptoomvrije broer of zus dezelfde genetische variant heeft, is hun kans op een kind dat de genetische variant heeft 50 procent.

Voor iemand met het PHF21A-gerelateerd syndroom heeft, is het risico op het krijgen van een kind met het syndroom ongeveer 50 procent.

Hoeveel mensen hebben het PHF21A-gerelateerd syndroom?

Vanaf 2024 zullen ten minste 32 mensen met PHF21A-gerelateerd syndroom zijn geïdentificeerd in een medische kliniek. Het eerste geval van PHF21A-gerelateerd syndroom werd beschreven in 2012.

Bij het Potocki-Shaffer syndroom missen mensen een groot stuk DNA dat het PHF21A-gen bevat. Het Potocki-Shaffer syndroom komt vaker voor dan het PHF21A-gerelateerde syndroom, maar het is ook zeer zeldzaam.

Zien mensen met het PHF21A-gerelateerd syndroom er anders uit?

Mensen met PHF21A-gerelateerd Het syndroom kan er anders uitzien. Het uiterlijk kan variëren en kan enkele van deze kenmerken bevatten, maar niet allemaal:

 • Toegenomen gewicht, lengte, hoofdomtrek
 • Platter dan gemiddeld voorhoofd
 • Prominente botstructuur boven het oog
 • Brede neusbrug
 • Naar beneden hellende mondhoeken

Hoe wordt het PHF21A-gerelateerd syndroom behandeld?

Wetenschappers en artsen zijn nog maar net begonnen met het bestuderen van het PHF21A-gerelateerde syndroom. Op dit moment zijn er nog geen medicijnen om het syndroom te behandelen. Een genetische diagnose kan mensen helpen beslissen over de beste manier om de aandoening te volgen en therapieën te beheren. Artsen kunnen mensen doorverwijzen naar specialisten voor:

 • Lichamelijk onderzoek en hersenonderzoek
 • Consulten genetica
 • Ontwikkeling en gedragsstudies
 • Andere zaken, indien nodig

Een ontwikkelingspediater, neuroloog of psycholoog kan de vooruitgang in de loop van de tijd volgen en kan helpen:

 • De juiste therapieën voorstellen.
  Dit kan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of gedragstherapie zijn.
 • Individuele onderwijsplannen (IEP’s) begeleiden.

Specialisten adviseren dat therapieën voor het PHF21A-gerelateerd syndroom zo vroeg mogelijk moeten beginnen, idealiter voordat een kind naar school gaat.

Raadpleeg een neuroloog als je aanvallen krijgt. Er zijn veel soorten aanvallen en niet alle soorten zijn gemakkelijk te herkennen. Voor meer informatie kun je bronnen raadplegen zoals de website van de Epilepsy Foundation: epilepsy.com/learn/types-seizures.

Dit gedeelte bevat een samenvatting van informatie uit belangrijke gepubliceerde artikelen. Het benadrukt hoeveel mensen verschillende symptomen hebben. Raadpleeg het gedeelte Bronnen en referenties van deze gids voor meer informatie over de artikelen.

Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen in verband met PHF21A-gerelateerd syndroom

Spraak en leren

Alle mensen met het PHF21A-gerelateerd syndroom hadden een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en taalachterstand. Intellectuele beperkingen varieerden van mild tot ernstig.

 • 16 van de 16 mensen hadden een ontwikkelingsachterstand en een verstandelijke beperking (100 procent)
 • 12 van de 12 mensen hadden een taalachterstand (100 procent)

Gedrag

Veel mensen met PHF21A-gerelateerd syndroom hadden autisme, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) of angst.

 • 5 van de 14 mensen autisme hadden (36 procent)
 • 8 van de 11 mensen ADHD hadden (73 procent)
 • 7 van de 10 mensen hadden een angststoornis(70 procent)
36%
5 van de 14 mensen hadden autisme.
73%
8 van de 11 mensen hadden ADHD.
70%
7 van de 10 mensen hadden een angststoornis.

Hersenen

Sommige mensen met PHF21A-gerelateerd syndroom had aanvallen in de kindertijd. Soorten aanvallen waren onder andere buigspasmen, complexe partiële aanvallen, herhaald knipperen met de ogen en rollen met de ogen, en gegeneraliseerde tonisch-clonische aanvallen.

Sommige mensen hadden een groter hoofd dan gemiddeld, ook wel macrocefalie genoemd. Eén persoon had een hoofd dat kleiner was dan gemiddeld, ook wel microcefalie genoemd. Bijna alle mensen hadden veranderingen in de hersenen gezien op magnetische resonantiebeeldvorming (MRI).

 • 7 van de 15 mensen hadden aanvallen (47 procent)
 • 6 van de 9 mensen hadden macrocefalie (67 procent)
 • 11 van de 13 mensen hadden abnormale MRI-bevindingen(85 procent)
Human head showing brain outline
47%
7 van de 15 mensen hadden aanvallen.
67%
6 van de 9 mensen hadden macrocefalie.
85%
11 van de 13 mensen hadden abnormale MRI-bevindingen.

Sommige mensen hadden aanvallen die moeilijk te behandelen waren, zelfs met meer dan 2 medicijnen.

Medische en lichamelijke problemen in verband met PHF21A-gerelateerd syndroom

Mobiliteit

Mensen met PHF21A-gerelateerd syndroom hadden verminderde motorische vaardigheden en veel mensen hadden een lage spierspanning.

 • 7 van de 11 mensen hadden verminderde motorische vaardigheden (64 procent)
 • 7 van de 11 mensen hadden een lage spierspanning (64 procent)

Gewicht

Mensen met PHF21A-gerelateerd syndroom liepen risico op het ontwikkelen van obesitas.

 • 5 van de 9 mensen hadden obesitas (56 procent)

Andere fysieke bevindingen

Mensen met PHF21A-gerelateerd syndroom had soms problemen met botvorming. Fysieke bevindingen waren onder andere veranderingen in het gezicht en problemen met overgroei.

 • 11 van de 12 mensen hadden bevindingen in het gezicht (92 procent)
 • 11 van de 12 mensen hadden problemen met overgroei(92 procent)

Waar kan ik ondersteuning en hulpmiddelen vinden?

Simons Zoeklicht

Simons Searchlight is een online internationaal onderzoeksprogramma dat bouwt aan een steeds groeiende natuurlijke historie database, biorepository en resource netwerk van meer dan 175 zeldzame genetische neurologische ontwikkelingsstoornissen.
Door lid te worden van hun gemeenschap en uw ervaringen te delen, draagt u bij aan een groeiende database die door wetenschappers wereldwijd wordt gebruikt om uw genetische aandoening beter te begrijpen.
Door middel van online enquêtes en optionele bloedmonsters verzamelen ze waardevolle informatie om levens te verbeteren en wetenschappelijke vooruitgang te stimuleren.
Families zoals die van jou zijn de sleutel tot zinvolle vooruitgang.
Om je aan te melden voor Simons Searchlight, ga naar de Simons Searchlight website op www.simonssearchlight.org en klik op “Join Us”.

Bronnen en referenties

De inhoud van deze gids is afkomstig van gepubliceerde onderzoeken over het PHF21A-gerelateerd syndroom. Hieronder vind je details over elk onderzoek, evenals links naar samenvattingen of, in sommige gevallen, het volledige artikel.

 • Kim HG. et al. American Journal of Human Genetics, 91, 56-72, (2012). Translocaties die PHF21A verstoren in de regio van het Potocki-Shaffer-syndroom worden geassocieerd met verstandelijke beperkingen en craniofaciale afwijkingen www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22770980
 • Hamanaka K. et al. European Journal of Human Genetics, 27, 378-383, (2019). De novo truncerende varianten in PHF21A veroorzaken verstandelijke beperkingen en craniofaciale afwijkingen www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30487643
 • Butera, A., Nicotera, A. G., Di Rosa, G., Musumeci, S. A., Vitello, G. A., Musumeci, A., Vinci, M., Gloria, A., Federico, C., … Calì, F. (2022). Aan PHF21A verwante aandoening: Beschrijving van een nieuw geval. Internationaal Tijdschrift voor Moleculaire Wetenschappen, 23(24), 16130. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36555772/
 • Chen, H., Chen, Y., Wu, H., Qiu, X., Yu, X., Wang, R., Zhong, J., & Peng, J. (2023). De novo varianten in PHF21A veroorzaken een intellectuele ontwikkelingsstoornis met gedragsafwijkingen en craniofaciale dysmorfie met of zonder aanvallen: Een casusverslag en literatuuroverzicht.
  Besmetting, 111
  138-146. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37633153/
 • Kim, H. G., Rosenfeld, J. A., Scott, D. A., Bénédicte, G., Labonne, J. D., Brown, J., McGuire, M., Mahida, S., Naidu, S., … Kim, C. H. (2019). Verstoring van PHF21A veroorzaakt syndromale verstandelijke beperkingen met craniofaciale afwijkingen, epilepsie, hypotonie en neurogedragsproblemen waaronder autisme.
  Moleculair Autisme, 10
  , 35. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31649809/

Volg onze vooruitgang

Schrijf je in voor de Simons Zoeklicht nieuwsbrief.