CHD8 intragenische deletie geassocieerd met autismespectrumstoornis

Oorspronkelijk onderzoeksartikel door E.S. Stolerman et al. (2016).

Lees de samenvatting hier.

Het werk in dit artikel draagt bij aan het bewijs dat veranderingen in het CHD8-gen een belangrijke rol kunnen spelen bij autisme. De onderzoekers beschrijven de klinische kenmerken van een 9-jarige jongen met een de novo (niet geërfd van een van beide ouders) verandering in het CHD8-gen. De onderzoekers bekeken zijn medische geschiedenis, die begon voor zijn geboorte, en stelden een tijdlijn samen met de problemen die hij tijdens zijn kindertijd had vastgesteld.

De vroege voorgeschiedenis van het kind was typisch: hij was voldragen geboren en er waren geen prenatale of postnatale complicaties. Typisch ontwikkelingsgedrag, zoals oogcontact maken en andere interacties, ging door tot de leeftijd van 9 maanden. Op dat moment maakte het kind geen goed oogcontact meer, werd prikkelbaar en huilde regelmatig. Hij had ook vertragingen in zijn ontwikkeling. Hij zat bijvoorbeeld pas toen hij 9 maanden oud was en begon pas te lopen toen hij 18 maanden oud was. Een evaluatie van zijn gehoor op de leeftijd van 23 maanden toonde geen afwijkingen. Toen hij iets ouder dan 2 jaar was, werd opgemerkt dat zijn spraak niet typisch vooruitging en dat zijn sociale interacties agressief gedrag, slecht oogcontact en repetitief gedrag omvatten. Gemeenschappelijke kenmerken van de CHD8 verandering die bij dit kind werden waargenomen waren onder andere gastro-intestinale problemen, een groter hoofd en dysmorfe kenmerken, terwijl zijn lengte, gewicht en hoofdomtrek allemaal normaal waren voor zijn leeftijd.

De auteurs geven een vergelijking van deze 9-jarige jongen en 18 andere kinderen en volwassenen met CHD8 veranderingen. In de onderstaande tabellen staan de kenmerken die bij elk van deze 19 mensen zijn gezien.

Functie Patiënt
1 2 3 4 5
Seks M M F F M
Leeftijd (jr) 9 8 4 8 12
Mutatie Exonen 26-28 verwijdering Onzin Verwijderen afkappen Splitsplaats Frameshift indel
Erfenis De novo De novo De novo De novo De novo
Ontwikkelingsachterstand Y Y N.V.T. Y N.V.T.
Intellectuele handicap Y Y N Y Y
Verbaal IQ N.V.T. 20 90 47 60
Non-verbaal IQ N.V.T. 34 93 41 67
Autisme Y Y Y Y Y
Macrocefalie N Y Y Y Y
Maagdarm Diarree, GERD, Eosinofiele oesofagitis, Duodenitis Constipatie, Buikpijn Constipatie N.V.T. Chronische diarree

 

Functie Patiënt
6 7 8 9 10
Seks M M M M M
Leeftijd (jr) 4 5 13 5 16
Mutatie Onzin Onzin Schrapping (3bp) Frameshift Frameshift
Erfenis De novo N.V.T. De novo N.V.T. N.V.T.
Ontwikkelingsachterstand Y Y Y Y Y
Intellectuele handicap N N N Y Y
Verbaal IQ 75 79 84 25 6
Non-verbaal IQ 78 92 98 38 19
Autisme Y Y Y Y Y
Macrocefalie N Y N Y Y
Maagdarm Chronische constipatie en losse ontlasting Constipatie, Diarree Geen Geen Geen

 

Functie Patiënt
11 12 13 14 15
Seks M M M M M
Leeftijd (jr) 18 N.V.T. 6 7 17
Mutatie Onzin Missense Onzin Missense Missense
Erfenis N.V.T. N.V.T. De novo Geërfde maternale Geërfd vaderlijk
Ontwikkelingsachterstand N N.V.T. Y Y N.V.T.
Intellectuele handicap N Y Y N.V.T. N
Verbaal IQ N.V.T. N.V.T. 27 N.V.T. 76
Non-verbaal IQ N.V.T. N.V.T. 41 N.V.T. 95
Autisme Schizofrenie N.V.T. Y Y Y
Macrocefalie N.V.T. N.V.T. Y N N
Maagdarm Geen N.V.T. Constipatie, Dyschezia Geen Diarree, Constipatie

 

Functie Patiënt
16 17 18 19
Seks F M M F
Leeftijd (jr) 15 13 11 41
Mutatie Frameshift Frameshift Schrapping enkele a.a. Frameshift
Erfenis Geërfde maternale De novo Onbekend De novo
Ontwikkelingsachterstand Y N.V.T. N Y
Intellectuele handicap Y Y N Y
Verbaal IQ 88 N.V.T. 68 N.V.T.
Non-verbaal IQ 69 N.V.T. 79 N.V.T.
Autisme Y Y N N
Macrocefalie Y Y N Y
Maagdarm Geen Constipatie Constipatie Gastropathie