Varianten in HNRNPH2 op het X-chromosoom zijn geassocieerd met een neurologische ontwikkelingsstoornis bij vrouwen

Origineel onderzoeksartikel door J.M. Bain et al. (2016)

Lees de samenvatting hier.

Met behulp van whole-exome sequencing van bijna 5000 mannen en vrouwen konden de onderzoekers zes vrouwen identificeren met veranderingen in de HNRNPH2 gen, dat nauw verbonden is met ontwikkeling. Het HNRNPH2-gen bevindt zich op het X-chromosoom; één X-chromosoom samen met één Y-chromosoom bepalen dat de persoon mannelijk zal zijn. Mannetjes met deze genetische verandering (die slechts één kopie van het X-chromosoom hebben) kunnen te ernstig aangetast zijn om voorbij de vroege embryonale ontwikkeling te overleven. Alle zes geïdentificeerde vrouwen, variërend van de leeftijd van 2 tot 34 jaar, hebben genetische veranderingen die bij geen van hun ouders gevonden zijn en vertonen een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand, lage spierspanning en verschillen in gelaatstrekken. Andere klinische kenmerken werden waargenomen zoals hieronder beschreven.

Waargenomen klinische kenmerken Aantal personen met kenmerk (van 6)
Ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking 6/6
Verlies van een verworven vaardigheid of functie (ontwikkelingsregressie) 4/6
Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 3/6
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit 2/6
Andere psychiatrische kenmerken/diagnoses (zoals angst, agressie) 3/6
Aanvallen 3/6
Spierzwakte (hypotonie) 6/6
Spierkrampen (hypertonie) 1/6
Abnormaal klein hoofd door verkeerde ontwikkeling van de hersenen (microcefalie) 2/6
Subtiele verschillen in fysieke kenmerken (dysmorpismen), volle lippen, brede mond, sterk gewelfd gehemelte 6/6
Skeletafwijkingen (zoals een klein gestalte, kromming van de wervelkolom, platvoeten) 4/6
Maagdarm- of groeiproblemen 6/6
Hartproblemen 2/6