CSNK2B

De informatie voor deze samenvatting van CSNK2B-gerelateerd syndroom komt uit onderzoekspublicaties.
Dit is niet bedoeld als vervanging van medisch advies.

CSNK2B-gerelateerd syndroom wordt ook wel Poirier-Bienvenu neurologisch syndroom.
In deze handleiding gebruiken we de naam
CSNK2B-gerelateerd syndroom om het brede scala aan varianten te omvatten die zijn waargenomen bij de mensen die zijn geïdentificeerd.

Klik hier voor onze volledige CSNK2B Genengids

De online Genengids bevat meer informatie over CSNK2B, zoals de kans op het krijgen van nog een kind met deze aandoening, gedrags- en ontwikkelingsstoornissen die verband houden met het CSNK2B-gerelateerd syndroom of specialisten waarmee mensen met deze aandoening rekening moeten houden.
Deel deze bron met familieleden of uw klinische zorgverleners.

Laatste kwartaalverslag | Rapport downloaden

Het nieuwste Simons Searchlight rapport bevat bijgewerkte informatie over uw genetische gemeenschap en met een speciale spotlight op de wereldwijde geografische spreiding van families.

Vul onze enquêtes in om bij te dragen aan dit onderzoek.
Als je nog niet geregistreerd bent, overweeg dan om lid te worden van Simons Searchlight om opgenomen te worden in toekomstige rapporten!

Bekijk alle rapporten hieronder door te klikken op “Vorige kwartaalrapporten” onderaan deze pagina.

CSNK2B neurologisch syndroom Samenvatting onderzoek (17 artikelen Lente 2024)

Verzamelen en beoordelen van onderzoek in samenwerking met Rebecca W. Dolan, Ph.D.* en het Simons Zoeklicht team.

Het volgende is een samenvatting van onderzoek naar CSNK2B Neurodevelopmental Syndrome.
Artikelen die zijn opgenomen in deze samenvatting staan onderaan deze pagina, in volgorde van oud naar nieuw.

Om de bevindingen in het CSNK2B onderzoek beter te begrijpen, is hier wat achtergrondinformatie opgenomen.
Het CSNK2B-gen bevat instructies voor lichaamscellen om de eiwit-subeenheid CSNK2B te maken.
Deze subeenheid combineert met andere subeenheden om een belangrijk enzym te maken dat caseïne kinase 2 heet.

Achtergrond over Caseïne Kinase 2 (CSNK2 of CK2)

 • CSNK2 bestaat uit 4 eiwit subeenheden die actief zijn in de hersenen en vele andere delen van het lichaam:

 • De instructies om de eiwitsubeenheden CSNK2A1, CSNK21A’ (CSNK21A Prime genoemd) en CSNK2B te maken, liggen in genen op drie verschillende chromosomen
 • Genetische varianten van het CSNK2A1-gen worden in verband gebracht met een aandoening die bekend staat als het Okur-Chung neurologisch ontwikkelingssyndroom, dat ook wordt onderzocht door Simons Searchlight.

Klinische informatie

Vanaf 2024 zijn er 77 mensen met genetische veranderingen in het CSNK2B-gen beschreven in medisch onderzoek.

Sommige van deze artikelen bevatten foto’s met toestemming van de ouder of voogd.
De meeste van deze artikelen beschrijven de ontwikkelingsgeschiedenis en symptomen van de persoon, en sommige hebben beelden van MRI (Magnetic Resonance Imaging) en
elektro-encefalogram (EEG) informatie.
Door meer gepubliceerde informatie over mensen met CSNK2B kan de medische gemeenschap een aantal algemene uitspraken doen over de presentatie van de ziekte.

 

Veel voorkomende symptomen van mensen met genetische veranderingen van het CSNK2B Neurodevelopmental Syndrome:

 • De meeste mensen hebben verstandelijke beperkingen of leerstoornissen, taalontwikkelingsstoornissen en aanvallen voor ze 2 jaar oud zijn.
 • Aanvallen, waaronder myoclonische epilepsie, vroeg ontstane hardnekkige epilepsie, tonisch-clonische en geclusterde aanvallen met normale EEG- en MRI-onderzoeken
 • Sommige mensen kunnen hun aanvallen niet onder controle houden met medicijnen, en anderen kunnen hun aanvallen onder controle houden met levetiracetam (Keppra) of meerdere epileptische medicijnen.
 • Veel mensen zijn korter dan gemiddeld en hebben een lagere spierspanning
 • Vroegtijdige aanvallen, geclusterde aanvallen en vertraagde ontwikkeling zijn vroege klinische tekenen van het CSNK2B neurologisch syndroom.

Genetische varianten

Tot nu toe hebben alle mensen die in de literatuur gemeld zijn met veranderingen in CSNK2B een genetische variant die nieuw is bij het kind en niet geërfd is van de ouders.
Dit type verandering wordt ook wel “de novo” genoemd.

Locaties van gerapporteerde varianten in het CSNK2B-gen. Figuur 2, van
Yang 2022

In de algemene bevolking hebben mensen twee werkende kopieën van het CSNK2B-gen. CSNK2B Neurodevelopmental Syndrome wordt veroorzaakt door het hebben van slechts één werkende kopie van het CSNK2B-gen.
Onderzoekers hebben gekeken of er een verband is tussen de specifieke locatie van varianten binnen het CSNK2B-gen en de symptomen van patiënten (Orsini 2022 en Yang 2022).
Tot nu toe hebben onderzoekers geen verband kunnen vaststellen.
Mensen die specifiek de CSNK2B-varianten p.Asp32His en p.Asp32Asn hebben, hebben echter een andere genetische aandoening die door sommige onderzoekers het craniodigitale syndroom of verstandelijke beperking-craniodigitale syndroom (IDCS) wordt genoemd (Wilke 2022 en Asif 2022).

Andere CSNK2B onderzoeksbevindingen

 • In het eerste artikel ooit gepubliceerd over CSNK2B, namen onderzoekers huidmonsters van een persoon met een ziekteveroorzakende genetische variant van CSNK2B en ontdekten dat de cellen niet genoeg functionele CSNK2B eiwitsubunit haddenwat resulteerde in minder CSNK2 enzym (Poirier 2017).
 • Onderzoekers bestudeerden genetische CSNK2B-varianten om te zien hoe deze de CSNK2B-eiwitsubeenheid beïnvloeden (Nakashima 2019).
  Ze ontdekten dat bepaalde
  varianten resulteerden in CSNK2B eiwitsubunits die onbruikbaar waren en door de cel werden afgebroken..
  De onderzoekers suggereerden dat deze genetische varianten de ziekte veroorzaakten omdat er niet genoeg CSNK2 enzym in de cellen aanwezig was door de varianten in CSNK2B( zie achtergrond over CSNK2
  hierboven).
 • Onderzoekers onderzochten varianten in het CSNK2B-gen en suggereerden dat genetische veranderingen in dit gen kunnen resulteren in twee verschillende aandoeningen (Wilke 2022).
  Deze bevindingen suggereren dat CSNK2B neurologisch syndroom
  zoals oorspronkelijk beschreven in Poirier 2017, wordt veroorzaakt door een functieverlies van het CSNK2B-gen..
  Door verminderde hoeveelheden van de CSNK2B eiwitsubeenheid kan er niet genoeg CSNK2 enzym worden gemaakt (zie achtergrond over CSNK2
  hierboven).
  Dit artikel gaat over een tweede aandoening die veroorzaakt wordt door een specifieke genetische verandering in het CSNK2B gen.
  Craniodigitale syndroom wordt veroorzaakt door de CSNK2B-variant p.Asp32Tyr.
  Er zijn meer onderzoeken nodig om beter te begrijpen hoe genetische varianten de eiwitfunctie beïnvloeden.
 • Tot op heden is er slechts één uitgebreid overzicht van mensen met bekende CSNK2B varianten (Yang 2022).
  De samenvattende tabel in dit artikel bevat lengte, ontwikkeling, begin van de aanval, type en behandeling, EEG-informatie en MRI-bevindingen.
  De onderzoekers gebruikten de volgende categorieën voor CSNK2B-varianten:
  1) functieverlies, en
  2) missense varianten.
  Een missense variant is een specifieke spellingswijziging die een aminozuursubstitutie veroorzaakt in de eiwitsubunit die de manier waarop deze functioneert kan veranderen. Ze vonden geen verschillen in eigenschappen tussen degenen met loss of function-varianten en degenen met missense-varianten.
  Ze hadden in dit artikel geen missense-varianten die geassocieerd waren met het craniodigitale syndroom.
 • Net als in andere artikelen die hierboven zijn samengevat, ontdekten onderzoekers dat het CSNK2B neurologisch syndroom optreedt wanneer een genetische variant leidt tot een verlies van het CSNK2B eiwit (Asif 2022). Intellectuele handicap-craniodigitale syndroom (IDCS) treedt op wanneer er zeer specifieke missense veranderingen zijn in het CSNK2B-gen(p.Asp32His en p.Asp32Asn in dit artikel).). Dit artikel richt zich op IDCS en hoe het het menselijk lichaam beïnvloedt.

*Dolan is moeder van een kind dat CSNK2B neurologisch syndroom had.die wordt veroorzaakt door genetische varianten in het CSNK2B-gen.
Ze is gepensioneerd botanicus en plantenecoloog aan Butler University en heeft geannoteerde bibliografieën over deze onderwerpen geschreven.
Ze doceerde af en toe genetica in inleidende biologielessen aan Butler University, beginnend in 1987, en ze streeft ernaar om de huidige genetische omstandigheden te begrijpen.
Ze hoopt op antwoorden voor iedereen in de gemeenschap naarmate er meer onderzoek wordt gedaan.

Artikels staan in volgorde van oud naar nieuw

 1. Poirier K.
  et al.
  Hum.
  Mutat
  . 38, 932-941 (2017)
  PubMed
 2. Sakaguchi Y.
  et al.
  Hum.
  Mutat
  . 38, 1611-1612 (2017)
  PubMed
 3. Nakashima M.
  et al.
  J. Hum.
  Genet
  . 64, 313-322 (2019)
  PubMed
 4. Li J.
  et al.
  Sci.
  Rep
  . 9, 17909 (2019)
  PubMed
 5. Selvam P.
  et al.
  Am.
  J. Med.
  Genet.
  A
  . 185, 539-543 (2021)
  PubMed
 6. Ohashi I.
  et al.
  Kliniek.
  Dysmorfol
  . 30, 139-141 (2021)
  PubMed
 7. Yang S.
  et al.

  Neurogenetica
  22, 323-332 (2021)
  PubMed
 8. Ernst ME.
  et al.

  Epilepsie
  . 62, e103-e109 (2021)
  PubMed
 9. Bonanni P.
  et al.

  Inbeslagname
  . 93, 133-139 (2021)
  PubMed
 10. Wilke M.
  et al.
  J. Med.
  Case Rep
  . 16, 4 (2022)
  PubMed
 11. Orsini A.
  et al.

  Genen (Bazel)
  . 13, 276 (2022)
  PubMed
 12. Yang Q.
  et al.
  Vooraan.
  Neurol
  . 13, 811092 (2022)
  PubMed
 13. Asif M.
  et al.
  HGG.
  Adv
  . 3, 100111 (2022)
  PubMed
 14. Zhang, W. et al. Voorpagina.
  in Neurosci. 16
  , 892768 (2022) PubMed
 15. Chen, X. et al. Voorkant.
  in Ped. 11
  , 967701 (2023) PubMed
 16. Di Stazio, et al.
  Genen 14
  , 250 (2023) PubMed
 17. Li, D., et al. Mol.
  Genet.
  Genomic.
  Med.

  12
  , e2327 (2024) PubMed
+

Ondersteunende bronnen

+

GeneReviews

GeneReviews zijn een geweldige bron van informatie voor de artsen van je kind.
Deze publicaties geven een samenvatting van het huidige onderzoek naar genetische aandoeningen en informatie over de lopende zorg.
Er zijn momenteel geen GeneReviews voor CSNK2B.

+

Samenvattingen van onderzoeksartikelen

We hebben momenteel geen samenvattingen van artikelen voor CSNK2B maar we voegen bronnen toe aan onze website zodra deze beschikbaar zijn.
De beschikbare informatie over CSNK2B is beperkt en gezinnen en artsen hebben een grote behoefte aan meer informatie.
Naarmate we meer leren van kinderen die deze genverandering hebben, verwachten we dat onze lijst met bronnen en informatie zal groeien.
Volledige versies van gepubliceerde onderzoeksartikelen zijn te vinden op PubMed.
PubMed is een gratis online database van de National Institutes of Health (NIH).
Het heeft een verzameling van zowel medische als wetenschappelijke onderzoeksartikelen.
Een PubMed-zoekopdracht naar CSNK2B artikelen vindt u hier.

+

Onderzoeksmogelijkheden

Simons Zoeklicht

Help het Simons Searchlight team meer te weten te komen over de genetische veranderingen van CSNK2B door deel te nemen aan ons onderzoek.
Je kunt hier meer te weten komen over het project en je aanmelden.

Externe onderzoeksmogelijkheid: FaceMatch

FaceMatch is een platform dat ouders en artsen helpt bij te dragen aan een internationale, beveiligde beeldbank van zowel ongediagnosticeerde als gediagnosticeerde kinderen over de hele wereld.
*Dit onderzoek is niet gelieerd aan Simons Searchlight. Meer informatie over FaceMatch.
Tristan T. Sands, MD, PhD (onderzoeker CSNK2B)
Assistent-professor Neurologie en Kindergeneeskunde
Centrum voor Translationeel Onderzoek naar Neurologische Ontwikkelingsziekten (CTRND)
Columbia Universiteit Vagelos College of Physicians & Surgeons
U kunt rechtstreeks contact opnemen met Tristan over de details van zijn onderzoek op tristan.sands@columbia.edu.

+

Familieverhalen

Verhalen van CSNK2B gezinnen:

Kate