Fenotypisch spectrum geassocieerd met PTCHD1 deleties en truncerende mutaties omvat verstandelijke beperking en autismespectrumstoornis

Oorspronkelijk onderzoeksartikel door A. Chaudhry et al. (2015)

Lees de samenvatting hier.

Dit artikel bespreekt de kenmerken en karakteristieken van 23 mensen uit 16 families bij wie genetische veranderingen in PTCHD1 zijn gevonden. Dit gen is in verband gebracht met autismespectrumstoornis (ASS), verstandelijke beperking (ID) en subtiele verschillen in fysieke kenmerken. De typen veranderingen die in dit artikel worden gerapporteerd, omvatten grote deleties (ontbrekende gedeelten) en truncerende veranderingen (korter dan verwacht – niet volledig ontbrekend) die van invloed zijn op PTCHD en andere genen. Het PTCHD1-gen ligt op het X-chromosoom (een van de geslachtschromosomen die bepaalt of iemand een jongen of een meisje is). Omdat jongens maar één X-chromosoom hebben, kunnen ze meer getroffen zijn dan meisjes. Meisjes hebben twee X-chromosomen, wat hen enige bescherming biedt omdat ze nog steeds een onaangetast (functioneel) PTCHD1-gen hebben op de andere X. Meisjes met de verandering hebben meestal weinig symptomen (als die er al zijn), terwijl jongens met de verandering aanzienlijk aangetast kunnen zijn. In tegenstelling tot andere genetische aandoeningen die in het Simons Searchlight-onderzoek zijn opgenomen, bleek de meerderheid van de PTCHD1-veranderingen die in dit onderzoek werden geïdentificeerd erfelijk te zijn (21 van de 23 geërfde families), en bij twee mensen werden veranderingen gevonden die niet van een van beide ouders afkomstig waren (de novo). Mensen bleken een lage spierspanning (hypotonie) te hebben, vooral in de gezichtsspieren als baby, motorische/evenwichtsproblemen en gedragsproblemen (ID of ASS) waaronder aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). De mensen vertoonden kleine verschillen in gelaatstrekken, zoals een lang, smal gezicht, een hoog voorhoofd, gezwollen oogleden en een dunne bovenlip. Er werden geen verschillen in hersenstructuur of geschiedenis van aanvallen gerapporteerd. Eén vrouwelijke proefpersoon had diagnoses van spraakachterstand en ASS. Er is nog aanvullend onderzoek nodig om de effecten van genetische veranderingen in PTCHD1 bij vrouwen beter te begrijpen.