GENE GUIDE

EBF3-gerelateerd syndroom

Deze gids is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. Raadpleeg uw arts over uw genetische resultaten en gezondheidszorgkeuzes. De informatie in deze handleiding was actueel op het moment dat deze in 2024 werd geschreven. Maar door nieuw onderzoek kan nieuwe informatie aan het licht komen. Mogelijk vindt u het nuttig om deze gids te delen met vrienden en familieleden, of met artsen en leraren van de persoon die EBF3-gerelateerd syndroom heeft.
a doctor sees a patient


EBF3-gerelateerd syndroom
wordt ook wel EBF3 neurologische ontwikkelingsstoornis of Hypotonie, Ataxie en Vertraagd Ontwikkelings Syndroom (HADDS).. Voor deze webpagina gebruiken we de naam
EBF3-gerelateerd syndroom
om het brede scala aan varianten te omvatten die zijn waargenomen bij de mensen die zijn geïdentificeerd.

Wat is EBF3-gerelateerd syndroom?

EBF3-gerelateerd syndroom treedt op wanneer er veranderingen zijn in het EBF3-gen. Deze veranderingen kunnen ervoor zorgen dat het gen niet werkt zoals het zou moeten.

Sleutelrol

Het EBF3-gen speelt een sleutelrol in de groei van hersencellen.

Symptomen

Omdat het EBF3-gen belangrijk is voor de ontwikkeling en functie van hersencellen, hebben veel mensen met het EBF3-gerelateerd syndroom:

 • Ontwikkelingsachterstand
 • Intellectuele beperking
 • Lage spierspanning
 • Autisme of aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, ook wel ADHD genoemd, of beide
 • Genito-urinaire afwijkingen
 • Maagdarmproblemen
 • Spier- en skeletproblemen

Wat veroorzaakt EBF3-gerelateerd syndroom?

Onze genen bevatten de instructies, of code, die onze cellen vertellen hoe ze moeten groeien, ontwikkelen en werken. Elk kind krijgt twee kopieën van het EBF3-gen: één kopie van de moeder, uit de eicel, en één kopie van de vader, uit het sperma. In de meeste gevallen geven ouders exacte kopieën van het gen door aan hun kind. Maar het proces van het kopiëren van genen is niet perfect. Een verandering in de genetische code kan leiden tot fysieke problemen, ontwikkelingsproblemen of beide.

Soms gebeurt er een willekeurige verandering in het sperma of de eicel. Deze verandering in de genetische code wordt een ‘de novo’, of nieuwe, verandering genoemd. Het kind kan de eerste in de familie zijn bij wie het gen verandert.

De novo veranderingen kunnen in elk gen plaatsvinden. We hebben allemaal wel wat de novo veranderingen, waarvan de meeste geen invloed hebben op onze gezondheid. Maar omdat EBF3 een sleutelrol speelt in de ontwikkeling, kunnen de novo veranderingen in dit gen een betekenisvol effect hebben.

Onderzoek toont aan dat EBF3-gerelateerd syndroom vaak het gevolg is van een de novo verandering in EBF3. Bij veel ouders die hun genen hebben laten testen, is de EBF3-genverandering niet gevonden bij hun kind dat het syndroom heeft. In sommige gevallen ontstaat EBF3-gerelateerd syndroom omdat de genverandering is doorgegeven door een ouder. Dit wordt dominante overerving genoemd.

Dominante erfenis

Kinderen hebben 50% kans om de genetische verandering te erven

Kind met genetische verandering in EBF3-gen

Genetische verandering treedt op in eicel of zaadcel na bevruchting
Kind met de novo genetische verandering in autismegen

Waarom heeft mijn kind een verandering in het EBF3-gen?

Geen enkele ouder veroorzaakt het EBF3-syndroom bij hun kind. We weten dit omdat geen enkele ouder controle heeft over de genveranderingen die ze wel of niet doorgeven aan hun kinderen. Houd er rekening mee dat niets wat een ouder doet voor of tijdens de zwangerschap dit veroorzaakt. De genverandering vindt op zichzelf plaats en kan niet voorspeld of gestopt worden.

Wat is de kans dat andere familieleden van toekomstige kinderen EBF3-gerelateerd syndroom hebben?

Elk gezin is anders. Een geneticus of genetisch consulent kan je advies geven over de kans dat dit in jouw familie weer gebeurt.

Het risico op nog een kind met EBF3-gerelateerd syndroom hangt af van de genen van beide biologische ouders.

 • Als geen van beide biologische ouders dezelfde genverandering heeft die bij hun kind is gevonden, is de kans op nog een kind met het syndroom gemiddeld 1 procent.
  Deze kans van 1 procent is hoger dan de kans van de algemene bevolking.
  De verhoogde kans komt door de zeer onwaarschijnlijke kans dat meer eicellen van de moeder of zaadcellen van de vader dezelfde verandering in het gen dragen.
 • Als één van de biologische ouders dezelfde genverandering heeft die bij hun kind is gevonden, is de kans op nog een kind met het syndroom 50 procent.

Voor een symptoomvrije broer of zus van iemand die EBF3-gerelateerd syndroom heeft, hangt het risico op het krijgen van een kind met het syndroom af van de genen van de symptoomvrije broer of zus en de genen van hun ouders.

 • Als geen van beide ouders dezelfde genverandering heeft die bij hun kind met het syndroom is gevonden, heeft de broer of zus zonder symptomen een kans van bijna 0 procent op een kind met EBF3-gerelateerd syndroom.
 • Als één van de biologische ouders dezelfde genverandering heeft die gevonden is bij hun kind met het syndroom, heeft de symptoomvrije broer of zus een kleine kans om ook dezelfde genverandering te hebben. Als de symptoomvrije broer of zus dezelfde genverandering heeft als hun broer of zus die het syndroom heeft, is de kans dat de symptoomvrije broer of zus een kind krijgt met EBF3-gerelateerd syndroom 50 procent.

Voor iemand die EBF3-gerelateerd syndroom heeft, is het risico op een kind met het syndroom ongeveer 50 procent.

Hoeveel mensen hebben EBF3-gerelateerd syndroom?

Vanaf 2024 zijn er ten minste 99 mensen met EBF3-gerelateerd syndroom geïdentificeerd in een medische kliniek en zijn er ongeveer 50 beschreven in medisch onderzoek. Het eerste geval van EBF3-gerelateerd syndroom werd beschreven in 2017.

Zien mensen met EBF3-gerelateerd syndroom er anders uit?

Mensen met EBF3-gerelateerd syndroom kan er anders uitzien. Het uiterlijk kan variëren en kan enkele van deze kenmerken bevatten, maar niet allemaal:

 • Bepaalde gelaatstrekken, zoals een driehoekig gezicht
 • Korter dan gemiddelde lengte
 • Enkele verbonden wenkbrauw, ook wel synophrys genoemd
 • Kleine oren
 • Monddak dat sterk gebogen is
 • Volle tanden
 • Enkele plooi op de handpalmen

Hoe wordt EBF3-gerelateerd syndroom behandeld?

Wetenschappers en artsen zijn nog maar net begonnen met het bestuderen van het EBF3-syndroom. Op dit moment zijn er nog geen medicijnen om het syndroom te behandelen. Een genetische diagnose kan mensen helpen beslissen over de beste manier om de aandoening te volgen en therapieën te beheren. Artsen kunnen mensen doorverwijzen naar specialisten voor:

 • Lichamelijk onderzoek en hersenonderzoek.
 • Consulten genetica.
 • Studies naar ontwikkeling en gedrag.
 • Andere kwesties, indien nodig.

Een ontwikkelingspediater, neuroloog of psycholoog kan de vooruitgang in de loop van de tijd volgen en kan helpen:

 • De juiste therapieën voorstellen.
  Dit kan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of gedragstherapie zijn.
 • Individuele onderwijsplannen (IEP’s) begeleiden.

Specialisten adviseren om zo vroeg mogelijk te beginnen met therapieën voor het EBF3-syndroom, idealiter voordat een kind naar school gaat.

Raadpleeg een neuroloog als je aanvallen krijgt. Er zijn veel soorten aanvallen en niet alle soorten zijn gemakkelijk te herkennen. Voor meer informatie kun je bronnen raadplegen zoals de website van de Epilepsie Stichting: www.epilepsy.com/learn/types-seizures.

Dit gedeelte bevat een samenvatting van informatie uit belangrijke gepubliceerde artikelen. Het benadrukt hoeveel mensen verschillende symptomen hebben. Raadpleeg het gedeelte Bronnen en referenties van deze gids voor meer informatie over de artikelen.

Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen in verband met EBF3-gerelateerd syndroom

De sectie bevat medische informatie over ongeveer 66 mensen met EBF3-gerelateerd syndroom beschreven in onderzoekspublicaties.

Spraak en leren

Alle mensen met EBF3-gerelateerd syndroom hadden een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. De meeste mensen hadden een spraakachterstand.

 • 66 van de 66 mensen hadden een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand (100 procent)
 • 18 van de 21 mensen hadden een spraakachterstand (86 procent)

Gedrag

Sommige mensen hadden autisme, kenmerken van autisme of aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Andere gedragsveranderingen, zoals zelfbeschadigend gedrag, werden ook gerapporteerd. Sommige mensen hadden een verminderde pijngevoeligheid.

 • 6 van de 51 mensen autisme hadden (12 procent)
 • 13 van de 51 mensen hadden ADHD (26 procent)
 • 7 van de 51 mensen hadden een verminderde pijngevoeligheid(14 procent)

Hersenen

Bij sommige mensen waren veranderingen in de hersenen te zien op magnetische resonantiebeeldvorming (MRI).

 • 19 van de 66 mensen hadden abnormale bevindingen op MRI (29 procent)

Medische en lichamelijke problemen in verband met EBF3-gerelateerd syndroom

Zitten, lopen, spiertonus en motorische problemen

Lage spierspanning en ataxie kwamen vaak voor. Bijna allemaal voldeden ze niet aan de ontwikkelingsmijlpalen.

Groei

Ongeveer een kwart van de mensen had groeiproblemen, zoals een kleiner dan gemiddelde lengte en hoofdomtrek.

 • 14 van de 56 mensen hadden een korte lengte en een kleiner dan gemiddelde hoofdomtrek (25 procent)

Andere lichaamssystemen

Sommige mensen hadden maag-darmproblemen, zoals constipatie, moeite met slikken, gastro-oesofageale reflux en vaak overgeven. Musculoskeletale problemen waren onder andere: holle borstkas; zijwaartse kromming van de wervelkolom, ook wel scoliose genoemd; vergroeiingen van de tweede en derde tenen; en bilaterale klompvoet.

Verschillende mensen hadden urogenitale problemen, waaronder nierdysplasie, achtergebleven testikels, bicornuate baarmoeder, gebrek aan blaascontrole en vesicoureterale reflux.

Oogproblemen kwamen vaak voor, zoals bijziendheid of scheelzien, ook wel strabisme genoemd.

 • 13 van de 51 mensen hadden maag-darmproblemen (26 procent)
 • 14 van de 51 hadden mensen problemen met hun bewegingsapparaat (28 procent)
 • 19 van de 59 mensen hadden urogenitale problemen (32 procent)
 • 12 van de 14 mensen hadden strabisme (86 procent)
86%
12 van de 14 mensen hadden strabisme.

Waar kan ik ondersteuning en hulpmiddelen vinden?

EBF3-HADDS Stichting

De EBF3-HADDS Stichting is opgericht om het leven van mensen met HADDS te verbeteren door middel van onderzoek, voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging.

Simons Zoeklicht

Simons Searchlight is een online internationaal onderzoeksprogramma dat bouwt aan een steeds groeiende natuurlijke historie database, biorepository en resource netwerk van meer dan 175 zeldzame genetische neurologische ontwikkelingsstoornissen.
Door lid te worden van hun gemeenschap en uw ervaringen te delen, draagt u bij aan een groeiende database die door wetenschappers wereldwijd wordt gebruikt om uw genetische aandoening beter te begrijpen.
Door middel van online enquêtes en optionele bloedmonsters verzamelen ze waardevolle informatie om levens te verbeteren en wetenschappelijke vooruitgang te stimuleren.
Families zoals die van jou zijn de sleutel tot zinvolle vooruitgang.
Om je aan te melden voor Simons Searchlight, ga naar de Simons Searchlight website op www.simonssearchlight.org en klik op “Join Us”.

Bronnen en referenties

De inhoud van deze gids is afkomstig van gepubliceerde onderzoeken over EBF3-gerelateerd syndroom. Hieronder vind je details over elk onderzoek, evenals links naar samenvattingen of, in sommige gevallen, het volledige artikel.

 • Harms FL. et al. American Journal of Human Genetics, 100, 117-127, (2017). Mutaties in EBF3 verstoren transcriptionele profielen en veroorzaken verstandelijke beperking, ataxie en gezichtsdysmorfie www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(16)30490-6
 • Tanaka AJ. et al. Cold Spring Harbor Molecular Case Studies, a002097, 3, (2017). De novo varianten in EBF3 zijn geassocieerd met hypotonie, ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en autisme www.molecularcasestudies.cshlp.org/content/3/6/a002097.long
 • Zhu, J., Li, W., Yu, S., Lu, W., Xu, Q., Wang, S., Qian, Y., Guo, Q., Xu, S., Wang, Y., Zhang, P., Zhao, X., Ni, Q., Liu, R., Li, X., Wu, B., Zhou, S., & Wang, H. (2023). Verdere afbakening van EBF3-gerelateerde syndromale neurologische ontwikkelingsstoornis bij twaalf Chinese patiënten.
  Grensgebieden in de kindergeneeskunde, 11
  , 1091532. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36937983/
 • Narayanan D. L., Kutsche K., & Girisha K. M. EBF3 Neurodevelopmental Disorder. 2021 mei 6. In: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): Universiteit van Washington, Seattle; 1993-2024. Verkrijgbaar bij: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570204/
 • Ciaccio, C., Pantaleoni, C., Moscatelli, M., Chiapparini, L., Nigro, V., Valente, E. M., Sciacca, F., Canafoglia, L., Bulgheroni, S., & D’Arrigo, S. (2023). Neurologische, neuropsychologische en neuroradiologische kenmerken van EBF3-gerelateerd syndroom.
  Neurologie Genetica, 9
  (2), e200049. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37090941/
 • Nishi, E., Uehara, T., Yanagi, K., Hasegawa, Y., Ueda, K., Kaname, T., Yamamoto, T., Kosaki, K., & Okamoto, N. (2021). Klinisch spectrum van individuen met de novo EBF3 varianten of deleties.
  Amerikaans Tijdschrift voor Medische Genetica, deel A, 185
  (10), 2913-2921. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34050706/

Volg onze vooruitgang

Schrijf je in voor de Simons Zoeklicht nieuwsbrief.