Chromosoom 12p deletie over het GRIN2B gen met een neurologisch fenotype: Een casusverslag en literatuuroverzicht

Oorspronkelijk onderzoeksartikel door N. Mishra et al. (2016)

Lees de samenvatting hier.

Het GRIN2B-gen speelt een belangrijke rol bij de vorming en ontwikkeling van de hersenen, dus veranderingen in dit gen kunnen de ontwikkeling en hersenactiviteit van een kind aanzienlijk beïnvloeden. De auteurs bestudeerden één kind met een GRIN2B-verliesfunctie. verandering (het gen verloor het vermogen om een normale functie uit te voeren), die bij geen van beide ouders werd gevonden (de novo), en ze vergeleken de klinische kenmerken en genetische verandering van dit kind met gevallen die door andere onderzoekers waren bestudeerd. Dit kind was een 3-jarige jongen met een algemene ontwikkelingsachterstand die zijn motorische en taalvaardigheden beïnvloedde. Hij had ook kleine verschillen in gelaatstrekken, een matige verstandelijke beperking en spierzwakte. Hij had geen voorgeschiedenis van aanvallen.

Door informatie van andere casestudies te combineren met hun eigen onderzoek, gaven de onderzoekers een overzicht van de effecten van GRIN2B veranderingen bij 13 mensen. Deze mensen varieerden in de leeftijd van 2 tot 24 jaar en negen van hen hadden de novo loss-of-function veranderingen. Deze negen mensen hadden klinische kenmerken die vergelijkbaar waren met die van het kind waar dit onderzoek zich op richtte. Van de overige vier mensen hadden er drie de novo functiestijging GRIN2B veranderingen (het gen kreeg een abnormale functie) en één had een GRIN2B verandering geërfd van zijn vader. Deze vier mensen hadden verschillende gradaties van verstandelijke beperking, abnormale hersenactiviteit (geïdentificeerd op EEG), spierspasmen en toevallen. De onderzoekers stelden vast dat GRIN2B loss-of-function veranderingen geassocieerd waren met ontwikkelingsachterstand, en gain-of-function veranderingen werden geassocieerd met epilepsie. Beide soorten veranderingen worden ook in verband gebracht met autismespectrumstoornis en schizofrenie.

Waargenomen kenmerken Aantal getroffen personen
Individuen met verlies van functie GRIN2B-mutaties Vertraagde ontwikkeling (motorische en spraakvaardigheden) 7/9
Verschillen in gelaatstrekken 3/9
Gedragsproblemen 6/9
Spierzwakte (hypotonie) 2/9
Intellectuele handicap (ID) 9/9

(3 Lichte ID, 5 Matige ID, 1 Ernstige ID)

Individuen met “gain-of-function” GRIN2B Mutaties en individuen met “andere” GRIN2B Mutatie Gediagnosticeerde aanvalsstoornis (West-syndroom) 3/4
Abnormale hersenactiviteit (via EEG) 4/4
Intellectuele handicap (ID) 4/4

(1 Lichte ID, 3 Ernstige ID)