PROFIEL ONDERZOEKER

Maak kennis met Siddharth Srivastava, M.D.

Siddharth Srivastava is kinderneuroloog in het Boston Children’s Hospital en gespecialiseerd in neurogenetica. Zijn onderzoek omvat het bestuderen van verschillende genetische oorzaken van neurologische ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme, verstandelijke beperking, hersenverlamming en ontwikkelingsregressie. Zijn groep gebruikt verschillende benaderingen, waaronder genontdekking, cognitieve en gedragsfenotypering en identificatie van biomarkers. In het Boston Children’s Hospital biedt hij zorg aan kinderen in verschillende neurologische en neurogenetische klinieken. Hij behaalde zijn B.A. in biochemie aan de Columbia University en zijn M.D. aan de Johns Hopkins University School of Medicine. Hij voltooide een gecombineerde opleiding in kindergeneeskunde en neurologische ontwikkelingsstoornissen in het Johns Hopkins Hospital en het Kennedy Krieger Institute. Hij voltooide een fellowship in neurogenetica in het kinderziekenhuis in Boston.

We interviewden Dr. Srivastava over zijn onderzoek:

Hoe bent u gaan samenwerken met Simons Searchlight Research?

Ik raakte voor het eerst betrokken bij Simons Searchlight door mensen te zien die een HIVEP2 stoornis en SETBP1 stoornis hebben. Veranderingen in de HIVEP2- en SETBP1-genen zijn in verband gebracht met autisme en verstandelijke beperkingen. De families van deze mensen hebben ongelooflijk veel gedaan om vooruitgang te boeken op het gebied van onderzoek, onderwijs en belangenbehartiging. Ze zijn in contact gekomen met Dr. Wendy Chung, die hun plaats binnen de Simons Searchlight onderzoeksgemeenschap heeft verstevigd. Door mijn betrokkenheid bij deze aandoeningen, in combinatie met het werk van Chung, ben ik gaan samenwerken met Simons Searchlight, met name op het gebied van neurologische fenotypering.

Hoe hebben u en uw team informatie verzameld van Simons Searchlight families gebruikt in uw projecten?

Met behulp van de Simons Searchlight-gegevens hebben we eerst verschillende groepen aandoeningen geïdentificeerd die gekoppeld zijn aan genen met vergelijkbare functies. De genen CSNK2A1, HIVEP2, MED13L en SETBP1 spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in de activering van genen. De genen GRIN2B, SCN2A, STXBP1 en SYNGAP1 spelen een belangrijke rol in de communicatie tussen neuronen. Vervolgens vergeleken we het neurologische ontwikkelingsprofiel van de ene groep stoornissen met de andere. Het op deze manier bestuderen van neurologische ontwikkelingsprofielen kan inzicht geven in hoe verschillende genetische veranderingen kunnen leiden tot de uiteindelijke gemeenschappelijke paden van autisme en verstandelijke beperkingen.

Welk type gegevens heeft je team gebruikt en was het geassocieerd met een specifieke genverandering?

Ons team gebruikte neurogedragsgegevens die verband hielden met specifieke genetische aandoeningen die binnen Simons Searchlight werden bestudeerd.

Hebt u biospecimens uit de collectie van het register aangevraagd voor gebruik in uw onderzoek en hoe zijn deze monsters gebruikt?

We hebben nog geen biospecimens gebruikt, maar dat is een gebied dat we actief onderzoeken.

Hoe heeft het gebruik van Simons Searchlight-gegevens bijgedragen aan ons begrip van de genveranderingen die geassocieerd worden met autisme en ontwikkelingsachterstand?

Afhankelijk van de genetische verandering kunnen bepaalde genetische aandoeningen leiden tot ernstiger autisme en verstandelijke beperkingen. Verschillende factoren kunnen de mate van ernst beïnvloeden, waaronder de aanwezigheid van aanvallen.

Hoe belangrijk is het vanuit het perspectief van een onderzoeker voor families met zeldzame genetische aandoeningen om betrokken te raken bij een registeronderzoek?

Ik denk dat het heel belangrijk is voor families van mensen met zeldzame genetische aandoeningen om betrokken te raken bij registeronderzoeken. Voordat we onderzoek doen naar behandelingen en interventies, moeten we eerst belangrijke uitkomstmaten bepalen. Dit is precies de rol die Simons Searchlight vervult voor veel zeldzame genetische aandoeningen die geassocieerd worden met autisme en verstandelijke beperkingen.

Wat zijn uw toekomstige plannen voor samenwerking met Simons Searchlight of het gebruik van gegevens van Simons Searchlight?

Simons Searchlight heeft een schat aan beschikbare gegevens, waaronder neuro-imaging, die we willen gebruiken voor meer diepgaande onderzoeksanalyses.

Volg onze vooruitgang

Schrijf je in voor de Simons Zoeklicht nieuwsbrief.